กราฟแสดงข้อมูลความคิดเห็นของนักเรียนด้านต่างๆ


[ความคิดเห็นเกี่ยวกับการใช้ความรุนแรง] [ความคิดเห็นเกี่ยวกับการมีเซ็กส์ในวัยรุ่น] [ความคิดเห็นเกี่ยวกับยาเสพติดในวัยรุ่นในวัยรุ่น]