แกนนำนักเรียนโครงการสร้างความตระหนักรู้และป้องกันปัญหา 3 เสพในวัยรุ่น โรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม ได้ร่วมกันจัดทำหนังสั้น เพื่อเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันปัญหา 3 เสพ ได้แก่ เสพเซ็กส์ เสพซ์ยาเสพติด และเสพความรุนแรง ทั้งหมด 3 เรื่อง ได้แก่ แค่มองหน้า โอกาส และกล้า