ข้อมูลอาคาร

ชื่ออาคาร :อาคาร 3
ประเภทอาคาร :อาคารเรียน
แบบอาคาร : 106
ก่อสร้างเมื่อ :21 มิถุนายน 2535

[กลับหน้าหลัก]