ข้อมูลอาคาร

ชื่ออาคาร :อาคาร 5
ประเภทอาคาร :อาคารเรียน
แบบอาคาร : 216 ล /27
ก่อสร้างเมื่อ :12 มิถุนายน 2530

[กลับหน้าหลัก]