ข้อมูลอาคาร

ชื่ออาคาร :หอประชุมใหญ่
ประเภทอาคาร :อาคารประกอบ(ปฏิบัติการ)
แบบอาคาร : 101 ล /27
ก่อสร้างเมื่อ :12 มิถุนายน 2530


[กลับหน้าหลัก]