ข้อมูลอาคาร

ชื่ออาคาร :อาคารปฏิบัติอุตสาหกรรม-อาหาร
ประเภทอาคาร :อาคารประกอบ(ปฏิบัติการ)
แบบอาคาร : 102/27
ก่อสร้างเมื่อ :12 มิถุนายน 2530

[กลับหน้าหลัก]