โรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม
TODO supply a title
TODO supply a title

::ข่าวประชาสัมพันธ์-กิจกรรมโรงเรียน::


การตรวจเยี่ยมประเมินโครงการ ๑ สถานพินิจ ๑ สถานศึกษา


[วันที่ :13 มิถุนายน 2560][ผู้เขียนข่าว :นายเลอเกียรติ จันธิมา]

โรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม โดยผู้อำนวยการโรงเรียน นายอิสรภาพ จินาอิ พร้อมด้วยคณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนทุกคน ได้ให้การต้อนรับคณะผู้ตรวจเยี่ยมประเมินโรงเรียนตามโครงการ ๑ สถานพินิจ ๑ สถานศึกษา จากสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (กพร.)

[อ่านเพิ่มเติม...]


อัญเชิญพระพุทธบารมีศรีเวียงเชียงรุ้ง ประดิษฐาน ณ รร.เวียงเชียงรุ้งวิทยาคม


[วันที่ :09 มิถุนายน 2560][ผู้เขียนข่าว :ครูสมรตน วิริจินดา]

นายอิสรภาพ จินาอิ ผู้อำนวยการโรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม พร้อมด้วยคณะครูบุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนทุกคน ได้ร่วมใจอัญเชิญพระพุทธบารมีศรีเวียงเชียงรุ้ง จากวัดศรีดอยเรือง เพื่อมาประดิษฐาน ณ โรงเรียนเวียงรุ้งวิทยาคม 

[อ่านเพิ่มเติม...]


ร่วมประเพณีสรงน้ำพระธาตุศรีดอยเรืองรัตนมงคล


[วันที่ :09 มิถุนายน 2560][ผู้เขียนข่าว :ครูธงชัย อุปรี]

เมื่อวันศุกร์ ที่ 9 มิถุนายน 2560 ที่ผ่านมา โรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม โดยการนำของนายอิสรภาพ จินาอิ ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนทุกคน ได้เข้าร่วมประเพณีสรงน้ำพระธาตุศรีดอยเรืองรัตนมงคล 

[อ่านเพิ่มเติม...]


กิจกรรมจิตอาสาร้อยใจ - ประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์


[วันที่ :09 มิถุนายน 2560][ผู้เขียนข่าว :ครูสุชาดา ควรคิด]

คณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน ของโรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม สพม.36  ได้ร่วมกันจัดทำดอกไม้จันทน์ จำนวนทั้งสิ้น 100 ดอก เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

[อ่านเพิ่มเติม...]


กิจกรรมวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2560


[วันที่ :08 มิถุนายน 2560][ผู้เขียนข่าว :ครูสมรตน วิริจินดา]

โรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม ได้จัดกิจกรรมวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2560 ขึ้น เพื่อให้นักเรียนได้แสดงออกถึงความกตัญญูกตเวทีต่อครูบาอาจารย์ ที่ได้ประสิทธิ์ประศาสตร์วิชาความรู้ โดยมีนายอิสรภาพ  จินาอิ ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรการศึกษาทุกคน เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว

[อ่านเพิ่มเติม...]


การประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 1/2560


[วันที่ :01 มิถุนายน 2560][ผู้เขียนข่าว :ครูกานต์รวี จันธิมา]

เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2560 ที่ผ่านมา โรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม โดยนายอิสรภาพ จินาอิ ผู้อำนวยการโรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้จัดประชุมผู้ปกครองนักเรียน ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 ขึ้น ณ หอประชุมใหญ่ โรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม

[อ่านเพิ่มเติม...]

TODO supply a title
TODO supply a title

ข่าวแจ้งจาก สพฐ