โรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม

::ข่าวประชาสัมพันธ์-กิจกรรมโรงเรียน::


รางวัลชนะเลิศ สุดยอดกิจกรรมรณรงค์ป้องกันปัญหา 3 เสพ ในวัยรุ่น


[วันที่ :12 กรกฎาคม 2561]
[ผู้เขียนข่าว :นายเลอเกียรติ จันธิมา]

โรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม สพม.36 ได้รับรางวัลชนะเลิศ สุดยอดกิจกรรมรณรงค์ปัองกันปัญหา 3 เสพ ในวัยรุ่น ตามโครงการสร้างสรรค์ประสบการณ์ และพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชน ของศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวจังหวัดเชียงราย

[อ่านเพิ่มเติม...]


น้อมบูชาครูกลอน "สุนทรภู่"


[วันที่ :26 มิถุนายน 2561]
[ผู้เขียนข่าว :นางเทียมรัตน์ มาถา]

โรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม ได้จัดให้มีกิจกรรมวันสุนทรภู่ขึ้น เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2561 ในหัวข้อของงานคือ "น้อมบูชาครูกลอน สุนทรภู่" โดยมีนางยุพินภรณ์ วงศ์ชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนได้ให้เกียรติเป็นประธานในการจัดกิจกรรม และเข้าร่วมชมกิจกรรมดังกล่าว

[อ่านเพิ่มเติม...]


ร่วมอธิษฐานจิตและส่งกำลังใจ ให้น้อง ๆ ที่ถ้ำหลวง ดอยนางนอน...


[วันที่ :26 มิถุนายน 2561]
[ผู้เขียนข่าว :นางสาวภัทรภร ชัยปัญหา]

นางยุพินภรณ์  วงศ์ชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม ร่วมกับคณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนทุกคน ได้ร่วมทำกิจกรรมการสวดมนต์ อธิษฐานจิต เจริญภาวนา เพื่อเป็นการส่งกำลังใจให้กับน้อง ๆ นักเรียนทั้ง 13 คนที่พลัดหลงในถ้ำหลวง ขุนน้ำนางนอน อ.แม่สาย จ.เชียงราย ให้กลับออกมาได้อย่างปลอดภัย

[อ่านเพิ่มเติม...]


กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก


[วันที่ :26 มิถุนายน 2561]
[ผู้เขียนข่าว :นายธีระศักดิ์ ลาภภพเพิ่มพูน]

"วรค.ต่อต้านยาเสพติด" โรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม ได้ร่วมกับหน่วยงานภายนอกจากหลายภาคส่วน ได้จัดกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก โดยมีกิจกรรมต่าง ๆ ที่น่าสนใจ อาทิ การกล่าวคำปฏิญาณตน, การอ่านสารของนายกรัฐมนตรี, การเดินรณรงค์ภายในชุมชน, กิจกรรมประกวดเต้น Cover Dance กิจกรรมกีฬาต้านภัยยาเสพติดเชื่อมสัมพันธไมตรี

[อ่านเพิ่มเติม...]


การประชุมเพื่อคัดเลือกคณะกรรมการบริหารชมรมผู้ปกครองและครูโรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม


[วันที่ :18 มิถุนายน 2561]
[ผู้เขียนข่าว :นางสาวภัทรภร ชัยปัญหา]

นางยุพินภรณ์ วงศ์ชัย ผู้อำนวยการฯ และนายสิงห์ชัย พันธ์ประยูร รองผู้อำนวยการฯ ได้ร่วมกับหัวหน้ากลุ่มงานทั้ง 4 ฝ่าย คณะกรรมการผู้ปกครองเครือข่าย คณะครูที่เกี่ยวข้อง และหัวหน้าระดับชั้น ได้จัดให้มีการประชุมเพื่อคัดเลือกคณะกรรมการบริหารชมรมผู้ปกครองและครูโรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคมขึ้น ณ ห้องประชุมศรีเชียงรุ้ง 1

[อ่านเพิ่มเติม...]


กิจกรรมวันไหว้ครู ปี 61


[วันที่ :14 มิถุนายน 2561]
[ผู้เขียนข่าว :นายธวัช เหรียญทอง]

โรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม สพม.36 ได้จัดให้มีกิจกรรมวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2561 ขึ้น เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2561 ณ หอประชุมใหญ่ ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ได้จัดให้มีขึ้นในทุก ๆ ปีการศึกษา เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระคุณบูรพคณาจารย์ ที่ได้อบรม สั่งสอน และให้ความรู้แก่ศิษย์

[อ่านเพิ่มเติม...]
TODO supply a title

การแสดงคีตมวยไทย รางวัลเหรียญทองระดับภาคเหนือ งานศิลปะหัตถกรรมนักเรียน ภาคเหนือ ปี 60


การเต้นบาสโลบของยุวกาชาด โรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม

TODO supply a title
TODO supply a title

ข่าวแจ้งจาก สพฐ