โรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม
TODO supply a title
TODO supply a title

การแสดงคีตมวยไทย รางวัลเหรียญทองระดับภาคเหนือ งานศิลปะหัตถกรรมนักเรียน ภาคเหนือ ปี 60


การเต้นบาสโลบของยุวกาชาด โรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม

::ข่าวประชาสัมพันธ์-กิจกรรมโรงเรียน::


ประกาศรับสมัครนักเรียน ม.1 ม.4


[วันที่ :05 มีนาคม 2561][ผู้เขียนข่าว :นายเจต เพชราเวช]

โรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม สพม.36 รับสมัครนักเรียนเพื่อสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ระดับชั้น ม.1 และ ม.4 ประจำปีการศึกษา 2561 ระหว่างวันที่ 25 - 28 มีนาคม 2561 ณ ห้องประชุมศรีเชียงรุ้ง 2 โรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม 

[อ่านเพิ่มเติม...]


ปัจฉิมนิเทศ นักเรียนชั้น ม.3, ม.6


[วันที่ :02 มีนาคม 2561][ผู้เขียนข่าว :นายพนม อินต๊ะ]

โรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม สพม.36 ได้จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศ นักเรียนระดับชั้น ม.3 และ ม.6 ขึ้น เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2560 ที่ผ่านมา ณ หอประชุมใหญ่ของโรงเรียน  โดยมีนายสิงห์ชัย พันธ์ประยูร รองผู้อำนวยการฯ เป็นประธานในพิธี และมอบวุฒิบัตร เกียรติบัตรให้กับนักเรียน

[อ่านเพิ่มเติม...]


กิจกรรมการเข้าค่ายพักแรมยุวกาชาด ประจำปีการศึกษา 2560


[วันที่ :09 กุมภาพันธ์ 2561][ผู้เขียนข่าว :นางกานต์รวี จันธิมา]

โรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม ได้จัดให้มีกิจกรรมการเข้าค่ายพักแรมยุวกาชาด ประจำปีการศึกษา 2560 ขึ้น ระหว่างวันที่ 7-9 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ค่ายยุวกาชาดชั่วคราว โรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 เชียงราย

[อ่านเพิ่มเติม...]


พิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม วันสถาปนากิจการยุวกาชาดไทย ปี 2561


[วันที่ :31 มกราคม 2561][ผู้เขียนข่าว :นายธรรมรัตน์ นามสิริ]

นายอิสรภาพ จินาอิ ผู้อำนวยการโรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม ได้เป็นประธานในพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามยุวกาชาด เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากิจการยุวกาชาดไทย ประจำปี 2561 ณ บริเวณสนามกีฬาโรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2561

[อ่านเพิ่มเติม...]


Wiang Chiang Rung's OPEN HOUSE 60


[วันที่ :29 มกราคม 2561][ผู้เขียนข่าว :นางสาวสุรางค์ อุสาหะ]

"ศาสตร์พระราชา ภูมิปัญญาชาวบ้าน ผสานศาสตร์สากล" คือคำขวัญของการจัดกิจกรรมเปิดบ้านวิชาการเวียงเชียงรุ้ง ประจำปีการศึกษา 2560 นี้ โดยโรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคมได้จัดให้มีกิจกรรมเปิดบ้านวิชาการขึ้น เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2561

[อ่านเพิ่มเติม...]


กิจกรรมค่ายวิชาการ 60


[วันที่ :25 มกราคม 2561][ผู้เขียนข่าว :นางสาวสุรางค์ อุสาหะ]

โรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม ได้จัดกิจกรรมค่ายวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2560 ขึ้น เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2561 โดยมีกิจกรรมที่ให้ความรู้กับนักเรียน ทั้งหมด 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ซึ่งเป็นการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ฝึกทักษะ ฝึกประสบการณ์ นอกเหนือจากในห้องเรียน

[อ่านเพิ่มเติม...]

TODO supply a title
TODO supply a title

ข่าวแจ้งจาก สพฐ