โรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม

::ข่าวประชาสัมพันธ์-กิจกรรมโรงเรียน::


แถลงข่าวงานวิ่ง "เวียงเชียงรุ้ง มินิมาราธอน ครั้งที่ 1"


[วันที่ :20 ธันวาคม 2561]
[ผู้เขียนข่าว :นายนิวัฒน์ กองแสน]

โรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม สพม.36 ได้จัดให้มีกิจกรรมการแถลงข่าววิ่ง "เวียงเชียงรุ้ง มินิมาราธอน ครั้งที่ 1" ขึ้น ณ ห้องประชุมศรีเชียงรุ้ง 1 เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์กิจกรรมดังกล่าว ที่จะจัดขึ้นในวันเสาร์ ที่ 19 มกราคม 2562

[อ่านเพิ่มเติม...]


ประชุมผู้ปกครอง ประจำภาคเรียนที่ 2/2561


[วันที่ :05 พฤศจิกายน 2561]
[ผู้เขียนข่าว :นายเลอเกียรติ จันธิมา]

โรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม ได้จัดประชุมผู้ปกครองประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 ขึ้น ณ หอประชุมใหญ่ เพื่อเป็นการพบปะผู้ปกครอง แจ้งข่าวสาร กิจกรรมต่า่ง ๆ ของทางโรงเเรียน และแจ้งผลการเรียนใหักับผู้ปกครองได้รับทราบ

[อ่านเพิ่มเติม...]


พิธีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9


[วันที่ :12 สิงหาคม 2561]
[ผู้เขียนข่าว :นางสาวภัทรภร ชัยปัญหา]

นางยุพินภรณ์ วงศ์ชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม ร่วมกับคณะครู บุคลากรทางการศึกษา ได้เข้าร่วมพิธีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9

[อ่านเพิ่มเติม...]


กิจกรรมตามโครงการ กต.ตร.ตำรวจภูธรภาค 5


[วันที่ :01 สิงหาคม 2561]
[ผู้เขียนข่าว :นายพนม อินต๊ะ]

โรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม โดยนางยุพินภรณ์  วงศ์ชัย ผู้อำนวยการโรงเรียน ได้เข้าร่วมกิจกรรมตามโครงการ กต.ตร.ตำรวจภูธรภาค 5  "สอนลูกหลานมีวินัย สวมหมวกนิรภัย 100" 

[อ่านเพิ่มเติม...]


รางวัลชนะเลิศ สุดยอดกิจกรรมรณรงค์ป้องกันปัญหา 3 เสพ ในวัยรุ่น


[วันที่ :12 กรกฎาคม 2561]
[ผู้เขียนข่าว :นายเลอเกียรติ จันธิมา]

โรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม สพม.36 ได้รับรางวัลชนะเลิศ สุดยอดกิจกรรมรณรงค์ปัองกันปัญหา 3 เสพ ในวัยรุ่น ตามโครงการสร้างสรรค์ประสบการณ์ และพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชน ของศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวจังหวัดเชียงราย

[อ่านเพิ่มเติม...]


น้อมบูชาครูกลอน "สุนทรภู่"


[วันที่ :26 มิถุนายน 2561]
[ผู้เขียนข่าว :นางเทียมรัตน์ มาถา]

โรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม ได้จัดให้มีกิจกรรมวันสุนทรภู่ขึ้น เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2561 ในหัวข้อของงานคือ "น้อมบูชาครูกลอน สุนทรภู่" โดยมีนางยุพินภรณ์ วงศ์ชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนได้ให้เกียรติเป็นประธานในการจัดกิจกรรม และเข้าร่วมชมกิจกรรมดังกล่าว

[อ่านเพิ่มเติม...]
TODO supply a title

การแสดงคีตมวยไทย รางวัลเหรียญทองระดับภาคเหนือ งานศิลปะหัตถกรรมนักเรียน ภาคเหนือ ปี 60


การเต้นบาสโลบของยุวกาชาด โรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม

TODO supply a title
TODO supply a title

ข่าวแจ้งจาก สพฐ