โรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม

::ข่าวประชาสัมพันธ์-กิจกรรมโรงเรียน::


การประกาศเจตนารมย์และแสดงสัญลักษณ์ สภานักเรียน


[วันที่ :29 มกราคม 2563]
[ผู้เขียนข่าว :จิราภรณ์ บั้งเงิน]

http://gg.gg/ggxkd การประกาศเจตนารมย์และแสดงสัญลักษณ์ สภานักเรียนโรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม สพม.36

[อ่านเพิ่มเติม...]


เปิดบ้านวิชาการ สร้างงาน สร้างอาชีพ


[วันที่ :24 มกราคม 2563]
[ผู้เขียนข่าว :จิราภรณ์ บั้งเงิน]

กิจกรรมเปิดบ้านวิชาการของโรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม ประจำปีการศึกษา 2562 จัดขึ้นเมื่อวันที่ 24 มกราคม 2563 โดยกิจกรรมต่าง ๆ ในปีนี้ เน้นให้นักเรียนมีส่วนร่วม คิดเป็น ทำเป็น แก้ปัญหาเป็น เน้นงานอาชีพ มีการจัดแสดงผลงานของ 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

[อ่านเพิ่มเติม...]


เวียงเชียงรุ้งมินิมาราธอน ครั้งที่ 2


[วันที่ :20 มกราคม 2563]
[ผู้เขียนข่าว :จิราภรณ์ บั้งเงิน]

รูปภาพและความประทับใจ ของงานวิ่ง "เวียงเชียงรุ้งมินิมาราธอน ครั้งที่ 2" ที่จัดขึ้น ณ โรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2563 ที่ผ่านมา

[อ่านเพิ่มเติม...]


เวียงเชียงรุ้งมินิมาราธอน ครั้งที่ 2


[วันที่ :20 มกราคม 2563]
[ผู้เขียนข่าว :นายนิวัฒน์ กองแสน]

รูปภาพนักวิ่ง และผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรม "เวียงเชียงรุ้งมินิมาราธอน ครั้งที่ 2 " 

[อ่านเพิ่มเติม...]


เวียงเชียงรุ้งมินิมาราธอน ครั้งที่ 2


[วันที่ :19 มกราคม 2563]
[ผู้เขียนข่าว :นางสาวประภัสสร แบสิ่ว]

โรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคมคม ได้จัดกิจกรรมวิ่ง "เวียงเชียงรุ้งมินิมาราธอน ครั้งที่ 2" ขึ้น เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2563 โดยการร่วมมือ ร่วมแรงร่วมใจของชมรมศิษย์เก่า และหน่วยงานทุกภาคส่วนภายในอำเภอเวียงเชียงรุ้ง ซึ่งมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมมากกว่า 1,000 คน รายได้มอบให้ทางโรงเรียนเพื่อพัฒนาการจัดการศึกษาต่อไป

[อ่านเพิ่มเติม...]


พิธีรับมอบธงเจ้าภาพกีฬาริมกกเกมส์ ปี 2563


[วันที่ :29 พฤศจิกายน 2562]
[ผู้เขียนข่าว :นางสาวประภัสสร แบสิ่ว]

นางยุพินภรณ์ วงศ์ชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม ได้รับมอบธงเจ้าภาพ การแข่งขันกีฬา-กรีฑา สหวิทยาเขตริมกกส์ "ริมกกเกมส์" ประจำปี 2563 ซึ่งโรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม จะได้เป็นเจ้าภาพในครั้งต่อไป

[อ่านเพิ่มเติม...]
TODO supply a title

การแสดงคีตมวยไทย รางวัลเหรียญทองระดับภาคเหนือ งานศิลปะหัตถกรรมนักเรียน ภาคเหนือ ปี 60


การเต้นบาสโลบของยุวกาชาด โรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม

TODO supply a title
TODO supply a title

ข่าวแจ้งจาก สพฐ