โรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม

::ข่าวประชาสัมพันธ์-กิจกรรมโรงเรียน::


การประชุมเพื่อคัดเลือกคณะกรรมการบริหารชมรมผู้ปกครองและครูโรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม


[วันที่ :18 มิถุนายน 2561][ผู้เขียนข่าว :นางสาวภัทรภร ชัยปัญหา]

นางยุพินภรณ์ วงศ์ชัย ผู้อำนวยการฯ และนายสิงห์ชัย พันธ์ประยูร รองผู้อำนวยการฯ ได้ร่วมกับหัวหน้ากลุ่มงานทั้ง 4 ฝ่าย คณะกรรมการผู้ปกครองเครือข่าย คณะครูที่เกี่ยวข้อง และหัวหน้าระดับชั้น ได้จัดให้มีการประชุมเพื่อคัดเลือกคณะกรรมการบริหารชมรมผู้ปกครองและครูโรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคมขึ้น ณ ห้องประชุมศรีเชียงรุ้ง 1

[อ่านเพิ่มเติม...]


กิจกรรมวันไหว้ครู ปี 61


[วันที่ :14 มิถุนายน 2561][ผู้เขียนข่าว :นายธวัช เหรียญทอง]

โรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม สพม.36 ได้จัดให้มีกิจกรรมวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2561 ขึ้น เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2561 ณ หอประชุมใหญ่ ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ได้จัดให้มีขึ้นในทุก ๆ ปีการศึกษา เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระคุณบูรพคณาจารย์ ที่ได้อบรม สั่งสอน และให้ความรู้แก่ศิษย์

[อ่านเพิ่มเติม...]


การประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2561


[วันที่ :05 มิถุนายน 2561][ผู้เขียนข่าว :นางสาวจิราภรณ์ บั้งเงิน]

โรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม โดยนางยุพินภรณ์ วงศ์ชัย ผู้อำนวยการโรงเรียน ได้จัดให้มีการประชุมผู้ปกครอง ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 ขึ้น เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2561 ที่ผ่านมา ณ หอประชุมใหญ่ ซึ่งได้รับความร่วมมือจากผู้ปกครองนักเรียนเป็นอย่างดี

[อ่านเพิ่มเติม...]


โรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคมจัดกิจกรรมรณรงค์วันงดสูบบุหรี่โลก


[วันที่ :31 พฤษภาคม 2561][ผู้เขียนข่าว :ครูเลอเกียรติ จันธิมา]

31 พ.ค. 61 โรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม - นางยุพินภรณ์  วงศ์ชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมรณรงค์วันงดสูบบุหรี่โลก โดยมีนายธีระศักดิ์  ลาภภพเพิ่มพูน หัวหน้างานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในโรงเรียน กล่าวรายงาน ทั้งนี้มีคณะครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน นักการภารโรงเข้าร่วมกิจกรรมบริเวณหน้าเสาธงโรงเรียนโดยพร้อมเพรียงกันร่วมงานประเพณีสรงน้ำพระธาตุวัดศรีดอยเรือง บ้านเหล่า


[วันที่ :29 พฤษภาคม 2561][ผู้เขียนข่าว :ครูเลอเกียรติ จันธิมา]

วัดศรีดอยเรือง วันที่ 29 พ.ค. 61 เวลา 13.00 น - 16.00 น  นางยุพินภรณ์ วงศ์ชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม นำคณะครูและนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมประเพณีสรงน้ำพระธาตุ วัดศรีดอยเรือง  บ้านเหล่า ต.ทุ่งก่อ อ.เวียงเชียงรุ้ง จ.เชียงราย

[อ่านเพิ่มเติม...]


ผู้อำนวยการพบปะนักเรียนในวันเปิดเทอม


[วันที่ :16 พฤษภาคม 2561][ผู้เขียนข่าว :นางสาวภัทรภร ชัยปัญหา]

วันนี้ท่านผู้อำนวยการยุพินภรณ์  วงศ์ชัย ในมาพบปะพูดคุยกับนักเรียนหน้าเสาธง ซึ่งเป็นวันเปิดเทอมวันแรกของโรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม ผู้อำนวยการได้ให้ข้อคิดกับนักเรียน ในหลาย ๆ เรื่อง เช่น ความมุ่มมั่น ความตั้งใจ ความอดทนและความสมัครสมานสามัคคี

[อ่านเพิ่มเติม...]

TODO supply a title

การแสดงคีตมวยไทย รางวัลเหรียญทองระดับภาคเหนือ งานศิลปะหัตถกรรมนักเรียน ภาคเหนือ ปี 60


การเต้นบาสโลบของยุวกาชาด โรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม

TODO supply a title
TODO supply a title

ข่าวแจ้งจาก สพฐ