โรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม
TODO supply a title
TODO supply a title

::ข่าวประชาสัมพันธ์-กิจกรรมโรงเรียน::


บรรยายพิเศษเรื่องอาเซียนศึกษา โดย "อาจารย์สมฤทธิ์ ลือชัย"


[วันที่ :12 กันยายน 2560][ผู้เขียนข่าว :นายสมรตน วิริจินดา]

โรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม สพม.36 ได้จัดให้มีกิจกรรมการบรรยายพิเศษเรื่องอาเซียนศึกษา "โดยอาจารย์สมฤทธิ์ ลือชัย" นักวิชาการอิสระด้านประวัติศาสตร์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้และพระพุทธศาสนา

[อ่านเพิ่มเติม...]


นักเรียน วรค. ร่วมกิจกรรมตามโครงการ "ละอ่อนเมือง อนุรักษ์ขนมเมือง"


[วันที่ :23 สิงหาคม 2560][ผู้เขียนข่าว :ครูเลอเกียรติ จันธิมา]

นักเรียนระดับชั้น ม.3 และ ม.4 เข้าร่วมอบรมตามโครงการ "ละอ่อนเมือง อนุรักษ์ขนมเมือง" โดยวิทยากรจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย โดยความร่วมมือระหว่างโรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิยาคม สพม.36 กับกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย

[อ่านเพิ่มเติม...]


กิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุดสู่อาเซียน ประจำปีการศึกษา 2560


[วันที่ :21 สิงหาคม 2560][ผู้เขียนข่าว :ครูญาณิน วิริจินดา]

เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2560 โรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม สพม.36 ได้จัดกิจกรรม "สัปดาห์ห้องสมุดสู่อาเซียน" ประจำปีการศึกษา 2560 ขึ้น โดยกิจกรรมดังกล่าวมีการจัดร่วมกันกับกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม, กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ, กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย เพื่อเป็นการบูรณาการกิจกรรมต่าง ๆ ให้เกิดการสอดคล้องกัน อีกทั้งยังเชื่อมโยงสู่กิจกรรมวันอาเซียนอีกด้วย

[อ่านเพิ่มเติม...]


กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2560


[วันที่ :17 สิงหาคม 2560][ผู้เขียนข่าว :ครูกานต์รวี จันธิมา]

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม ได้จัดกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2560 ขึ้น เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2560 โดยมีคุณครูเจต เพชราเวช หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการ ได้ให้เกียรติเป็นประธานและกล่าวเปิดงาน โดยมีคุณครูกานต์รวี จันธิมา หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ กล่าวรายงานต่อประธานในพิธี

[อ่านเพิ่มเติม...]


พิธีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9


[วันที่ :11 สิงหาคม 2560][ผู้เขียนข่าว :นายสมรตน วิริจินดา]

นายอิสรภาพ จินาอิ ผู้อำนวยการโรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนทุกคน ได้เข้าร่วมพิธีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 85 พรรษา 12 สิงหาคม 2560

[อ่านเพิ่มเติม...]


ต้อนรับคณะผู้ศึกษาดูงานจาก สพม.28 (ศรีสะเกษ-ยโสธร)


[วันที่ :04 สิงหาคม 2560][ผู้เขียนข่าว :นางสาวภัทรภร ชัยปัญหา]

นายอิสรภาพ จินาอิ ผู้อำนวยการโรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม, นายสิงห์ชัย พันธ์ประยูร รองผู้อำนวยการโรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม คณะครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนทุกคน ได้มีโอกาสต้อนรับคณะผู้ศึกษาดูงานจากสหวิทยาเขตวังชัยแก้ว อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 (ศรีสะเกษ-ยโสธร) 

[อ่านเพิ่มเติม...]

TODO supply a title
TODO supply a title

ข่าวแจ้งจาก สพฐ