โรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม
TODO supply a title
TODO supply a title

การแสดงคีตมวยไทย รางวัลเหรียญทองระดับภาคเหนือ งานศิลปะหัตถกรรมนักเรียน ภาคเหนือ ปี 60

::ข่าวประชาสัมพันธ์-กิจกรรมโรงเรียน::


กิจกรรมการเข้าค่ายพักแรมยุวกาชาด ประจำปีการศึกษา 2560


[วันที่ :09 กุมภาพันธ์ 2561][ผู้เขียนข่าว :นางกานต์รวี จันธิมา]

โรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม ได้จัดให้มีกิจกรรมการเข้าค่ายพักแรมยุวกาชาด ประจำปีการศึกษา 2560 ขึ้น ระหว่างวันที่ 7-9 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ค่ายยุวกาชาดชั่วคราว โรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 เชียงราย

[อ่านเพิ่มเติม...]


พิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม วันสถาปนากิจการยุวกาชาดไทย ปี 2561


[วันที่ :31 มกราคม 2561][ผู้เขียนข่าว :นายธรรมรัตน์ นามสิริ]

นายอิสรภาพ จินาอิ ผู้อำนวยการโรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม ได้เป็นประธานในพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามยุวกาชาด เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากิจการยุวกาชาดไทย ประจำปี 2561 ณ บริเวณสนามกีฬาโรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2561

[อ่านเพิ่มเติม...]


Wiang Chiang Rung's OPEN HOUSE 60


[วันที่ :29 มกราคม 2561][ผู้เขียนข่าว :นางสาวสุรางค์ อุสาหะ]

"ศาสตร์พระราชา ภูมิปัญญาชาวบ้าน ผสานศาสตร์สากล" คือคำขวัญของการจัดกิจกรรมเปิดบ้านวิชาการเวียงเชียงรุ้ง ประจำปีการศึกษา 2560 นี้ โดยโรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคมได้จัดให้มีกิจกรรมเปิดบ้านวิชาการขึ้น เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2561

[อ่านเพิ่มเติม...]


กิจกรรมค่ายวิชาการ 60


[วันที่ :25 มกราคม 2561][ผู้เขียนข่าว :นางสาวสุรางค์ อุสาหะ]

โรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม ได้จัดกิจกรรมค่ายวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2560 ขึ้น เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2561 โดยมีกิจกรรมที่ให้ความรู้กับนักเรียน ทั้งหมด 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ซึ่งเป็นการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ฝึกทักษะ ฝึกประสบการณ์ นอกเหนือจากในห้องเรียน

[อ่านเพิ่มเติม...]


กิจกรรมวันครู ปี 2561


[วันที่ :16 มกราคม 2561][ผู้เขียนข่าว :นายสมรตน วิริจินดา]

นายอิสรภาพ  จินาอิ ผู้อำนวยการโรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม พร้อมด้วยคณะครู บุคลากรทางการศึกษา ร่วมด้วยนายอนันต์ สมุทรารินทร์ นายอำเภอเวียงเชียงรุ้ง และผู้บริหาร คณะครู อำเภอเวียงเชียงรุ้ง ทุกคน ได้เข้าร่วมกิจกรรมอย่างพร้อมเพรียงกัน

[อ่านเพิ่มเติม...]


โครงการอบรมธรรมะ "หนึ่งใจ...ให้ธรรมะ"


[วันที่ :04 มกราคม 2561][ผู้เขียนข่าว :นายเลอเกียรติ จันธิมา]

นายสิงห์ชัย  พันธ์ประยูร รองผู้อำนวยการโรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม ได้กล่าวรายงานและนำคณะครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียนทุกคน เข้าร่วมอบรมตามโครงการอบรมธรรมะ "หนึ่งใจ...ให้ธรรมะ" ของสำนักพระพุทธศาสนา จังหวัดเชียงราย

[อ่านเพิ่มเติม...]

TODO supply a title
TODO supply a title

ข่าวแจ้งจาก สพฐ