โรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม
TODO supply a title
TODO supply a title

::ข่าวประชาสัมพันธ์-กิจกรรมโรงเรียน::


กิจกรรมการปลูกต้นไม้เนื่องในวันต้นไม้ของชาติ ประจำปี 2560


[วันที่ :19 พฤษภาคม 2560][ผู้เขียนข่าว :ครูวุฒินัย ประชานุเคราะห์]

โรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม ได้จัดกิจกรรมการปลูกต้นไม้เนื่องในวันคล้ายวันปลูกต้นไม้ของชาติ ประจำปี 2560 โดยมีนายสิงห์ชัย พันธ์ประยูร รองผู้อำนวยการโรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม เป็นประธานในการจัดกิจกรรมดังกล่าว [ReadMore...]


เวียงเชียงรุ้งวิทยาคมประเมินโครงการโรงเรียนปลอดบุหรี่


[วันที่ :17 พฤษภาคม 2560][ผู้เขียนข่าว :ครูจิราพร]

ห้องประชุมศรีเชียงรุ้ง 1 วันที่ 17 พ.ค.60 นายอิสรภาพ จินาอิ พร้อมคณะครูกลุ่มงานกิจการนักเรียน ครูแกนนำ นักเรียนแกนนำโครงการโรงเรียนปลอดบุหรี่ ให้การต้อนรับ นายวุฒิชัย ใหม่วงศ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนเม็งรายมหาราช ประธานคณะกรรมการประเมินโครงการโรงเรียนปลอดบุหรี่ พร้อม นายกุศล มีปัญญา ผอ.โรงเรียนบ้านป่าซางเหนือ กรรมการประเมิน [ReadMore...]

โรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคมประเมินโครงการโรงเรียนปลอดบุหรี่


[วันที่ :17 พฤษภาคม 2560][ผู้เขียนข่าว :ครูจิราภรณ์ บั้งเงิน]

โรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคมประเมินโครงการโรงเรียนปลอดบุหรี่ ประจำปีการศึกษา 2560

[ReadMore...]

การรับสมัครนักเรียน ชั้น ม.1,ม.4 โรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม สพม.36


[วันที่ :27 มีนาคม 2560][ผู้เขียนข่าว :ครูจิราภรณ์ บั้งเงิน]

ภาพบรรยากาศในวันแรกของการเปิดรับสมัครนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ของโรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม สพม.36 เป็นไปด้วยความคึกคัก มีนักเรียนในเขตบริการของโรงเรียนให้ความสนใจมาสมัครกันอย่างหนาตา โดยโรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม จะเปิดรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อ ระหว่างวันที่ 27-30 มีนาคม 2560 และสอบคัดเลือก ในวันที่ 31 มีนาคม 2556

[ReadMore...]

กิจกรรมปัจฉิมนิเทศก์นักเรียน ม. 3-ม.6


[วันที่ :01 มีนาคม 2560][ผู้เขียนข่าว :ครูจิราพร บั้งเงิน]

หอประชุมโรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม นายอิสรภาพ จินาอิ ผู้อำนวยการโรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม เป็นประธานในพิธีประกาศยบัตรแก่นักเรียน ม.3 และ ม. 6 ที่จบการศึกษา ในปีการศึกษา 2559  และได้มอบเกียรติบัตรนักเรียนที่เรียนดีให้กับนักเรียนในด้านต่างๆ ร่วมถึงปัจฉิมนิเทศก์เพื่อให้ข้อคิด แนวทางในการดำเนินการศึกษาต่อแก่นักเรียนต่อไป ทั้งนี้มีคณะครูและนักเรียนโรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม ได้เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวโดยพร้อมเพรียงกัน

[ReadMore...]
TODO supply a title
TODO supply a title

ข่าวแจ้งจาก สพฐ