โรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม

::ข่าวประชาสัมพันธ์-กิจกรรมโรงเรียน::


ประชุมผู้ปกครอง ประจำภาคเรียนที่ 2/2561


[วันที่ :05 พฤศจิกายน 2561]
[ผู้เขียนข่าว :นายเลอเกียรติ จันธิมา]

โรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม ได้จัดประชุมผู้ปกครองประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 ขึ้น ณ หอประชุมใหญ่ เพื่อเป็นการพบปะผู้ปกครอง แจ้งข่าวสาร กิจกรรมต่า่ง ๆ ของทางโรงเเรียน และแจ้งผลการเรียนใหักับผู้ปกครองได้รับทราบ

[อ่านเพิ่มเติม...]


พิธีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9


[วันที่ :12 สิงหาคม 2561]
[ผู้เขียนข่าว :นางสาวภัทรภร ชัยปัญหา]

นางยุพินภรณ์ วงศ์ชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม ร่วมกับคณะครู บุคลากรทางการศึกษา ได้เข้าร่วมพิธีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9

[อ่านเพิ่มเติม...]


กิจกรรมตามโครงการ กต.ตร.ตำรวจภูธรภาค 5


[วันที่ :01 สิงหาคม 2561]
[ผู้เขียนข่าว :นายพนม อินต๊ะ]

โรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม โดยนางยุพินภรณ์  วงศ์ชัย ผู้อำนวยการโรงเรียน ได้เข้าร่วมกิจกรรมตามโครงการ กต.ตร.ตำรวจภูธรภาค 5  "สอนลูกหลานมีวินัย สวมหมวกนิรภัย 100" 

[อ่านเพิ่มเติม...]


รางวัลชนะเลิศ สุดยอดกิจกรรมรณรงค์ป้องกันปัญหา 3 เสพ ในวัยรุ่น


[วันที่ :12 กรกฎาคม 2561]
[ผู้เขียนข่าว :นายเลอเกียรติ จันธิมา]

โรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม สพม.36 ได้รับรางวัลชนะเลิศ สุดยอดกิจกรรมรณรงค์ปัองกันปัญหา 3 เสพ ในวัยรุ่น ตามโครงการสร้างสรรค์ประสบการณ์ และพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชน ของศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวจังหวัดเชียงราย

[อ่านเพิ่มเติม...]


น้อมบูชาครูกลอน "สุนทรภู่"


[วันที่ :26 มิถุนายน 2561]
[ผู้เขียนข่าว :นางเทียมรัตน์ มาถา]

โรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม ได้จัดให้มีกิจกรรมวันสุนทรภู่ขึ้น เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2561 ในหัวข้อของงานคือ "น้อมบูชาครูกลอน สุนทรภู่" โดยมีนางยุพินภรณ์ วงศ์ชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนได้ให้เกียรติเป็นประธานในการจัดกิจกรรม และเข้าร่วมชมกิจกรรมดังกล่าว

[อ่านเพิ่มเติม...]


ร่วมอธิษฐานจิตและส่งกำลังใจ ให้น้อง ๆ ที่ถ้ำหลวง ดอยนางนอน...


[วันที่ :26 มิถุนายน 2561]
[ผู้เขียนข่าว :นางสาวภัทรภร ชัยปัญหา]

นางยุพินภรณ์  วงศ์ชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม ร่วมกับคณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนทุกคน ได้ร่วมทำกิจกรรมการสวดมนต์ อธิษฐานจิต เจริญภาวนา เพื่อเป็นการส่งกำลังใจให้กับน้อง ๆ นักเรียนทั้ง 13 คนที่พลัดหลงในถ้ำหลวง ขุนน้ำนางนอน อ.แม่สาย จ.เชียงราย ให้กลับออกมาได้อย่างปลอดภัย

[อ่านเพิ่มเติม...]
TODO supply a title

การแสดงคีตมวยไทย รางวัลเหรียญทองระดับภาคเหนือ งานศิลปะหัตถกรรมนักเรียน ภาคเหนือ ปี 60


การเต้นบาสโลบของยุวกาชาด โรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม

TODO supply a title
TODO supply a title

ข่าวแจ้งจาก สพฐ