โรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม
TODO supply a title
TODO supply a title

::ข่าวประชาสัมพันธ์-กิจกรรมโรงเรียน::


การประเมินคุณภาพงานลูกเสือภายในสถานศึกษา ปี 2560


[วันที่ :25 กรกฎาคม 2560][ผู้เขียนข่าว :นางสาวสุรางค์ อุสาหะ]

นายอิสรภาพ จินาอิ ผู้อำนวยการโรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ผู้กำกับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ลูกเสือวิสามัญ ยุวกาชาด และผู้บำเพ็ญประโยชน์ ได้ให้การต้อนรับคณะผู้ประเมินคุณภาพงานลูกเสือภายในสถานศึกษา ปี 2560

[อ่านเพิ่มเติม...]


กิจกรรมแห่เทียนและถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2560


[วันที่ :10 กรกฎาคม 2560][ผู้เขียนข่าว :นายสมรตน วิริจินดา]

เมื่อวันศุกร์ ที่ 7 กรกฎาคม 2560 ที่ผ่านมา นายสิงห์ชัย พันธ์ประยูร รองผู้อำนวยการโรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม คณะครูบุคลากรทางการศึกษา นักศึกษาฝึกประสบการณวิชาชีพ และนักเรียนทุกคน ได้เข้าร่วมกิจกรรมการแห่เทียนพรรษา ประจำปีการศึกษา 2560 ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวนี้ได้จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี

[อ่านเพิ่มเติม...]


พิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2560


[วันที่ :01 กรกฎาคม 2560][ผู้เขียนข่าว :น.ส.สุรางค์ อุสาหะ]

โรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม สพม.36 ได้จัดพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2560 ขึ้น เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว พระผู้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทย

[อ่านเพิ่มเติม...]


“ทำดีเพื่อพ่อ สานต่อแก้ปัญหายาเสพติด” 26 มิถุ​นายน วันต่อต้านยาเสพติดโลก


[วันที่ :26 มิถุนายน 2560][ผู้เขียนข่าว :นายธีระศักดิ์ ลาภภพเพิ่มพูน]

โรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม สพม.36 ร่วมกับเทศบาลตำบลบ้านเหล่า ได้จัดกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี 2560 ภายใต้กรอบแนวคิด "ทำดีเพื่อพ่อ สานต่อแก้ปัญหายาเสพติด" โดยมีนายอิสภาพ จินาอิ ผู้อำนวยการโรงเรียนเวียงเชียงรุ้ง คณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนทุกคน เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวโดยพร้อมเพรียงกัน

[อ่านเพิ่มเติม...]


กิจกรรมวันสุนทรภู่ ประจำปี 2560


[วันที่ :26 มิถุนายน 2560][ผู้เขียนข่าว :นางเทียมรัตน์ มาถา]

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม โดยการนำของคุณครูเทียมรัตน์ มาถา หัวหน้ากลุ่มสาระฯ ,คุณครูลำพูล ศรีสวัสดิ์ ,คุณครูภัทรภร ชัยปัญหา ได้จัดกิจกรรมวันสุนทรภู่ ประจำปี 2560 ขึ้น ซึ่งงานดังกล่าว มีนายอิสรภาพ จินาอิ ผู้อำนวยการโรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม ได้ให้เกียรติเป็นประธาน

[อ่านเพิ่มเติม...]


การตรวจเยี่ยมประเมินโครงการ ๑ สถานพินิจ ๑ สถานศึกษา


[วันที่ :13 มิถุนายน 2560][ผู้เขียนข่าว :นายเลอเกียรติ จันธิมา]

โรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม โดยผู้อำนวยการโรงเรียน นายอิสรภาพ จินาอิ พร้อมด้วยคณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนทุกคน ได้ให้การต้อนรับคณะผู้ตรวจเยี่ยมประเมินโรงเรียนตามโครงการ ๑ สถานพินิจ ๑ สถานศึกษา จากสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (กพร.)

[อ่านเพิ่มเติม...]

TODO supply a title
TODO supply a title

ข่าวแจ้งจาก สพฐ