โรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม

ติดต่อเรา


โรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม
สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36
สำนักงานการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

ที่อยู่ 41 หมู่ 12 ต.ทุ่งก่อ อ.เวียงเชียงรุ้ง จ.เชียงราย 57210
โทรศัพท์ 053-953276 แฟกซ์ 053-953276
เว็บไซต์ http://chiangrung.ac.th