โรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม
โรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม

รูปภาพกิจกรรมที่ ชื่ออัลบั้ม วัน/เดือน/ปี
1 กิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โลก [01 มิถุนายน 2559]
2 ประเมินโรงเรียนพระราชทาน 58 [21 ตุลาคม 2558]
3 บรรยากาศการสอบกลางภาค 2/2559 [04 มกราคม 2560]
4 วันไหว้ครู ปี 2561 [17 มิถุนายน 2561]