โรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม

ประวัติโรงเรียนโรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม เดิมชื่อ โรงเรียนทุ่งก่อวิทยาคม ก่อนที่จะเปิดโรงเรียนนี้ ทางสภาตำบลทุ่งก่อได้ทราบข่าวจากทางราชการมาว่าทางราชการจะเปิดโรงเรียนในกิ่งอำเภอเวียงชัย แต่ทางกิ่งฯ ไม่สามารถที่จะเปิดโรงเรียนได้เพราะว่าไม่มีที่ดิน และสร้างอาคารเรียนได้ทันกับปีการศึกษา 2518 ได้และทางกิ่งฯจึงให้ทางสภาตำบลทุ่งก่อ ได้จัดหาที่ดินให้เหมาะสมในระยะแรกๆ ก็ไม่สามารถจัดหาได้ทันปีการศึกษา 2518 ต่อมา ทางสภาตำบลทุ่งก่อ ได้นัดประชุมกรรมการและแต่งตั้งกรรมการ เพื่อจัดหาที่ดินที่เหมาะสม เพื่อจะตั้งโรงเรียนต่อไป เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2518 เวลาผ่านมาทางแผนกศึกษาธิการกิ่งฯ ได้รับแจ้งว่าทางกรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ไม่อนุมัติให้เปิด จนทำให้ข่าวนี้แพร่ไปถึงประชาชนชาวบ้านทุกหมู่บ้านของตำบลทุ่งก่อ ทำให้ประชาชนส่วนมากไม่พอใจ จึงร้องเรียนไปยังสภาตำบลทุ่งก่อขอให้ทางตำบลได้ติดต่อเปิดโรงเรียนประจำตำบลให้ได้ โดยกำนันตำบลทุ่งก่อเป็นประธาน ได้เปิดประชุมสภาอย่างเร่งด่วน เพราะว่าความต้องการของการศึกษาภายในตำบลบังคับจะหลีกเลี่ยงก็หามิได้ และได้มีกรรมกรสภาตำบลได้เสนอในที่ประชุม และแจ้งระเบียบกรจัดตั้งโรงเรียนมัธยมที่ประชุมทราบ หลังจากนั้นที่ประชุมก็ได้เข้าพบนายเรียบ นราดิศร ปลัดอำเภอ หัวหน้ากิ่งฯและท่านผู้ว่า ชุ่ม บุญเรือง ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เวียงเชียงรุ้งวิทยาคม