โรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม

ร่วมงานประเพณีสรงน้ำพระธาตุวัดศรีดอยเรือง บ้านเหล่า
เรื่องโดย : ครูเลอเกียรติ จันธิมา

    

วัดศรีดอยเรือง วันที่ 29 พ.ค. 61 เวลา 13.00 น - 16.00 น  นางยุพินภรณ์ วงศ์ชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม นำคณะครูและนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมประเพณีสรงน้ำพระธาตุ วัดศรีดอยเรือง  บ้านเหล่า ต.ทุ่งก่อ อ.เวียงเชียงรุ้ง จ.เชียงราย

ร่วมกิจกรรมแห่ผ้าห่มพระธาตุไปตามถนนภายในตลาดเทศบาลบ้านเหล่าพร้อมกับประชาชน ในเขตพื้นที่ ศรัทธาพุทธศาสนิกชน และทำพิธีสวดพระพุทธมนต์ สรงน้ำพระธาตุ และนำผ้าห่มพระธาตุ ร่วมกับนายอำเภอเวียงเชียงรุ้ง หัวหน้าหน่วยราชการในพื้นที่ เพื่อเป็นการสืบสานประเพณีวัฒนธรรมอันดีงาม และสร้างจิตสำนึก ความตระหนักให้เกิดกับผู้เรียนในเรื่องค่านิยมอันดีตามนโยบายของรัฐบาลอีกด้วย
วันที่เขียนข่าว : 29 พฤษภาคม 2561
ที่มา : กลุ่มงานกิจการนักเรียน-ประชาสัมพันธ์