โรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม

การประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2561
เรื่องโดย : นางสาวจิราภรณ์ บั้งเงิน

    

โรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม โดยนางยุพินภรณ์ วงศ์ชัย ผู้อำนวยการโรงเรียน ได้จัดให้มีการประชุมผู้ปกครอง ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 ขึ้น เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2561 ที่ผ่านมา ณ หอประชุมใหญ่ ซึ่งได้รับความร่วมมือจากผู้ปกครองนักเรียนเป็นอย่างดี

การประชุมผู้ปกครอง ได้จัดให้มีขึ้นในทุกภาคเรียน ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ให้ผู้ปกครองได้พบปะกับผู้บริหารของโรงเรียน คณะกรรมการบริหารทั้ง 4 ฝ่าย ครูประจำชั้น ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวนี้ได้รับความร่วมมือจากผู้ปกครองด้วยดีเสมอมา

วันที่เขียนข่าว : 05 มิถุนายน 2561
ที่มา :