โรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม

กิจกรรมวันไหว้ครู ปี 61
เรื่องโดย : นายธวัช เหรียญทอง

    

โรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม สพม.36 ได้จัดให้มีกิจกรรมวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2561 ขึ้น เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2561 ณ หอประชุมใหญ่ ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ได้จัดให้มีขึ้นในทุก ๆ ปีการศึกษา เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระคุณบูรพคณาจารย์ ที่ได้อบรม สั่งสอน และให้ความรู้แก่ศิษย์

กิจกรรมวันไหว้ครู และการไหว้ครูนั้นมีความสำคัญเป็นอย่างมาก เพื่อให้นักเรียนได้รำลึกถึงพระคุรของครูบาอาจารย์ และเป็นการรวบรวมจิตใจ รวบรวมสมาธิ ในการเริ่มภาคเรียนใหม่ ซึ่งวันไหว้ครูก็จะตรงกับวันพฤหัสบดี ในสัปดาห์ที่ 2 ของเดือนมิถุนายน กิจกรรมดังกล่าวนี้ มีนางยุพินภรณ์ วงศ์ชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนเวียงเชียงรุ้ง นายสิงห์ชัย พันธ์ประยูร รองผู้อำนวยการฯ คณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนทุกคนเข้าร่วมอย่างพร้อมเพรียงกัน

วันที่เขียนข่าว : 14 มิถุนายน 2561
ที่มา : งานสภานักเรียน