โรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม

น้อมบูชาครูกลอน "สุนทรภู่"
เรื่องโดย : นางเทียมรัตน์ มาถา

    

โรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม ได้จัดให้มีกิจกรรมวันสุนทรภู่ขึ้น เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2561 ในหัวข้อของงานคือ "น้อมบูชาครูกลอน สุนทรภู่" โดยมีนางยุพินภรณ์ วงศ์ชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนได้ให้เกียรติเป็นประธานในการจัดกิจกรรม และเข้าร่วมชมกิจกรรมดังกล่าว

วันที่เขียนข่าว : 26 มิถุนายน 2561
ที่มา : หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย