โรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม

กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก
เรื่องโดย : นายธีระศักดิ์ ลาภภพเพิ่มพูน

    

"วรค.ต่อต้านยาเสพติด" โรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม ได้ร่วมกับหน่วยงานภายนอกจากหลายภาคส่วน ได้จัดกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก โดยมีกิจกรรมต่าง ๆ ที่น่าสนใจ อาทิ การกล่าวคำปฏิญาณตน, การอ่านสารของนายกรัฐมนตรี, การเดินรณรงค์ภายในชุมชน, กิจกรรมประกวดเต้น Cover Dance กิจกรรมกีฬาต้านภัยยาเสพติดเชื่อมสัมพันธไมตรี

นายทองคำ ยาปะโลหิต นายกเทศมนตรี เทศบาลตำบลบ้านเหล่า ได้กล่าวรายงานต่อประธานในพิธี คือนายบุญส่ง ติวารี นายอำเภอเวียงเชียงรุ้ง โดยท่านให้เกียรติมาร่วมกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก ในครั้งนี้ ซึ่งกิจกรรมนี้ได้จัดร่วมกับหน่วยงานภายนอกในหลายภาคส่วน อาทิ กองพันทหารพัฒนา เทศบาลบ้านเหล่า กลุ่มแม่บ้านในเขตอำเภอเวียงเชียงรุ้ง หน่วยรักษาความปลอดภัย ชุมชน ผู้ปกครอง ครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนทุกคน

วันที่เขียนข่าว : 26 มิถุนายน 2561
ที่มา : งานยาเสพติด