โรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม

รางวัลชนะเลิศ สุดยอดกิจกรรมรณรงค์ป้องกันปัญหา 3 เสพ ในวัยรุ่น
เรื่องโดย : นายเลอเกียรติ จันธิมา

    

โรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม สพม.36 ได้รับรางวัลชนะเลิศ สุดยอดกิจกรรมรณรงค์ปัองกันปัญหา 3 เสพ ในวัยรุ่น ตามโครงการสร้างสรรค์ประสบการณ์ และพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชน ของศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวจังหวัดเชียงราย

เมื่อวันที่ 5-6 กรกฎาคม 2561 ที่ผ่านมา ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวจังหวัดเชียงราย จัดกิจกรรมสร้างความตระหนักรู้และรณรงค์ป้องกันปัญหา 3 เสพในวัยรุ่น ได้แก่ "เสพเซ็กส์ เสพยาเสพติด เสพความรุนแรง" ณ โรงแรมลักษวรรณรีสอร์ท เชียงราย มีผู้เข้าร่วมเป็นสถานศึกษาในจังหวัดเชียงราย จำนวน 20 สถานศึกษา รวมทั้งสิ้นจำนวน 250 คน ในการจัดกิจกรรมครั้งนี้ มีการจัดนิทรรศการของแต่ละสถานศึกษาเกี่ยวกับการดำเนิน 3 เสพในโรงเรียน มีการมอบเกียรติบัตรการร่วมกิจกรรม และการประกวดสุดยอดกิจกรรมรณรงค์ป้องกันปัญหา 3 เสพ โดยโรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคมได้รับรางวัลชนะเลิศ ดังกล่าว

วันที่เขียนข่าว : 12 กรกฎาคม 2561
ที่มา : กลุ่มงานกิจการนักเรียน