โรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม

กิจกรรมตามโครงการ กต.ตร.ตำรวจภูธรภาค 5
เรื่องโดย : นายพนม อินต๊ะ

    

โรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม โดยนางยุพินภรณ์  วงศ์ชัย ผู้อำนวยการโรงเรียน ได้เข้าร่วมกิจกรรมตามโครงการ กต.ตร.ตำรวจภูธรภาค 5  "สอนลูกหลานมีวินัย สวมหมวกนิรภัย 100" 

โดยจะมีกิจกรรมอื่น ๆ ที่เจ้าหน้าที่ตำรวจจากสถานีตำรวจอำเภอเวียงเชียงรุ้ง ได้มาให้ความรู้หน้าเสาธงให้กับนักเรียน เป็นเวลา 5 นาที เป็นประจำทุกสัปดาห์ เช่น ระเบียบวินัยจราจร ระเบียบวินัยในการขับขี่ โทษและพิษภัยของสารเสพติด และอื่นๆ อีกมากมายที่จะเป็นสาระความรู้ให้กับนักเรียน

วันที่เขียนข่าว : 01 สิงหาคม 2561
ที่มา : กลุ่มงานกิจการนักเรียน