โรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม

พิธีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9
เรื่องโดย : นางสาวภัทรภร ชัยปัญหา

    

นางยุพินภรณ์ วงศ์ชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม ร่วมกับคณะครู บุคลากรทางการศึกษา ได้เข้าร่วมพิธีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2561 ณ ที่ว่าการอำเภอเวียงเชียงรุ้ง อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย

วันที่เขียนข่าว : 12 สิงหาคม 2561
ที่มา : งานประชาสัมพันธ์ วรค.