โรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม

กิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุด วรค.
เรื่องโดย : นางญาณิน วิริจินดา

    

นางยุพินภรณ์  วงศ์ชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม สพม.36 ได้เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนางานห้องสมุดบูรณาการจัดนิทรรศการหนังสือ เนื่องในงานสัปดาห์ห้องสมุด ประจำปีการศึกษา 2562 โดยมีนางญาณิน วิริจินดา ผู้รับผิดชอบงานห้องสมุดของโรงเรียนให้การต้อนรับ 

กิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุด ได้จัดขึ้นเป็นประจำในทุก ๆ ปีการศึกษา และสำหรับในปีการศึกษานี้ก็เช่นเดียวกัน ครูญาณินวิริจินดา , ครูสมรตน วิริจินดา ได้จัดให้มีนิทรรศการหนังสือ การให้ความรู้ต่าง ๆ กับนักเรียน และผู้ที่เข้าร่วมใช้บริการห้องสมุดทุกคน มีมุมหนังสือใหม่น่าอ่าน หนังสือนิตยสาร วารสารมากมาย นักเรียนแต่ละห้องเรียนสามารถเข้าใช้บริการและรับชมนิทรรศการสัปดาห์ห้องสมุดได้ในระหว่างวันที่ 19-23 สิงหาคม 2562 ณ ห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติกาญจนาภิเษก โรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม

วันที่เขียนข่าว : 27 สิงหาคม 2562
ที่มา : งานห้องสมุด