โรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม

นักเรียนโรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม เข้ารับรางวัลการเขียนบทความ “การประหยัดพลังงานในครอบครัวของฉัน
เรื่องโดย : นายณัฐชานนท์ อาทิตยา

    

เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2562 ที่่ผ่านมา นักเรียนโรงเรียนเวียงเชียงรุ้งได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 การประกวดการเขียนบทความ เรื่อง "การประหยัดพลังงานในครอบครัวของฉัน" ภายใต้โครงการเครือข่ายเชื่อมร้อยองค์กร เครือข่ายชุมชนในประเทศไทย และพลังงานจังหวัดเชียงราย

นางสายธาร ประสงค์ความดี พลังงานจังหวัดเชียงราย ได้มอบรางวัลให้กับนักเรียนโรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม ที่ได้ส่งบทความเข้าประกวดตามหัวข้อดังกล่าว ดังนี้ 

 - รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 คือ นางสาวธันวดี คำวี

 - รางวัลรองชนะเลิศ อันดัับ 2 คือ นางสาวเบญจาวรรณ เคนทรภักดิ์

 - รางวัลชมเชย อันดับ 1 คือ นางสาวอารียา จามอย

 - รางวัลชมเชย อันดับ 2 คือ นางสาวจิตติมา วงค์อินทร์

 - รางวัลชมเชย อันดับ 4  คือ นายนาวิน กันวงค์

วันที่เขียนข่าว : 21 สิงหาคม 2562
ที่มา : ประชาสัมพันธ์โรงเรียน