โรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม

การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2562
เรื่องโดย : นางสาวภัทรภร ชัยปัญหา

    

นางยุพินภรณ์  วงศ์ชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม ได้จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2562 ขึ้น ณ ห้องประชุมอนุสรณ์ 44 ปี ศรีทุ่งก่อ

วันที่เขียนข่าว : 22 สิงหาคม 2562
ที่มา : ประชาสัมพันธ์โรงเรียน