โรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม

โครงการรนณรงค์ ส่งเสริม “การเผยแพร่ความรู้ และทัศนคติที่ถูกต้องเกี่ยวกับการพนัน
เรื่องโดย : นายจรัญ ไชยวงค์ษา

    

เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2562 ที่ผ่านมา ได้มีวิทยากรจากสถานีตำรวจภูธรจังหวัดเชียงราย ได้มาให้ความรู้ตามโครงการรณรงค์ ส่งเสริม "การเผยแพร่ความรู้ และทัศนคติที่ถูกต้องเกี่ยวกับการพนัน เพื่อป้องกันการติดพนันในเยาวชนและประชาขน

ซึ่งกิจกรรมดังกล่าว ทำให้นักเรียนของโรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคมได้รับความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับการติดการพนัน ที่ไม่ดีและผิดกฎหมาย และยังมีทัศนคติที่ถูกต้องเกี่ยวกับการพนัน รวมถึงการไม่ยุ่งเกี่ยวกับการพนันในทุก ๆ ชนิด ตลอดจนการที่จะนำความรู้ที่ได้ไปขยายผลต่อให้กับผู้ปกครองในครอบครัว และในชุมชนของตนเองอีกด้วย

วันที่เขียนข่าว : 06 กันยายน 2562
ที่มา : งานกิจการนักเรียน