โรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม

โรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม เข้าร่วมการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69
เรื่องโดย : นางสาวจิราภรณ์ บั้งเงิน

    

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 69 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา จัดขึ้นระหว่างวันที่ 4-6 กันยายน 2562  ณ โรงเรียนเทิงวิทยาคม อำเภอ จังหวัดเชียงราย โรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม ได้เข้าร่วมการแข่งขันทั้งสิ้น 72 รายการ นักเรียนทั้งหมด 131 คน 

โดยในปีนี้ โรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม ได้รับรางวัลชนะเลิศ และเป็นตัวแทนไปแข่งขันระดับชาติที่จังหวัดสุโขทัย จำนวน 1 รายการ คือการแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุงหญิง ระดับ ม.1-3 คือ ด.ญ.อรัญญา ปานิน นักเรียนชั้น ม.2

วันที่เขียนข่าว : 09 กันยายน 2562
ที่มา : งานวิชาการ