โรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม

ร่วมแสดงความยินดีกับครูเทียมรัตน์ มาถา
เรื่องโดย : นางสาวภัทรภร ชัยปัญหา

    

เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2562 ที่ผ่านมา คุณครูเทียมรัตน์ มาถา ครูผู้สอนวิชาภาษาไทย ได้ย้ายไปสอน ณ โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย ในการนี้ ผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษาทุกคน ได้ร่วมส่งครูเทียมรัตน์ มาถา 

คุณครูเทียมรัตน์ มาถา ได้ย้ายมา โรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม ตั้งแต่ปี พ.ศ.2541 ซึ่งได้ทำหน้าที่หัวหน้ากลุ่มสาระภาษาไทย อีกด้วย

วันที่เขียนข่าว : 28 ตุลาคม 2562
ที่มา : ประชาสัมพันธ์โรงเรียน