โรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม

ร่วมประชาสัมพันธ์งานวิ่ง "เวียงเชียงรุ้งมินิมาราธอน ครั้งที่2"
เรื่องโดย : สุรางค์ อุสาหะ

    

ร่วมประชาสัมพันธ์งานวิ่ง "เวียงเชียงรุ้งมินิมาราธอน ครั้งที่ 2"  ที่งาน LIVE ALIVE TOYOTA Chiangrai เมื่อวันที่ 2 พฤศิจกายน 2562 ณ สนามบินเก่า จังหวัดเชียงรายน  มีนักวิ่งที่เข้าร่วมงานดังกล่าวให้ความสนใจและเข้ามาสอบถามที่บูธของโรงเรียนเป็นจำนวนมาก

วันที่เขียนข่าว : 02 พฤศจิกายน 2562
ที่มา : ประชาสัมพันธ์โรงเรียน