โรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม

การประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 2/2562
เรื่องโดย : นายจรัญ ไชยวงค์ษา

    

นางยุพินภรณ์ วงศ์ชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม ได้เป็นประธานในการจัดกิจกรรมการประชุมผู้ปกครองนักเรียน ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562

โดยกิจกรรมนั้น เริ่มต้นด้วยการมอบทุนการศึกษา คือ ทุนเพชรเวียงเชียงรุ้ง ทุนหลวงปู่ขาน ทุนชมรมผู้ปกครองและครู และมอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนเรียนดี ทั้ง 6 ระดับชั้น หลังจากนั้นก็เป็นการพบปะพูดคุยของหัวหน้างานกิจการนักเรียน และนายเอกนรินทร์ รักพงศ์ รองประธานชมรมผู้ปกครองและครู ซึ่งหลังจากนั้นก็ให้ผู้ปกครองทุกคน แยกย้ายไปพบปะกับคุณครูประจำชั้น

วันที่เขียนข่าว : 18 พฤศจิกายน 2562
ที่มา : งานกิจการนักเรียน