โรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม

สายน้ำแห่งตำนาน สายธารแห่งน้ำใจ สายใยแห่งมิตรภาพ
เรื่องโดย : นายนิวัฒน์ กองแสน

    

พิธีเปิดกีฬาสหวิทยาเขตริมกก "ริมกกเกมส์" ประจำปี 2563 จัดขึ้น ณ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ จังหวัดเชียงราย โดยโรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม ได้นำขบวนนักกีฬา เข้าร่วมพิธีเปิด และเข้าร่วมการแข่งขันหลายชนิดกีฬา ริมกกเกมส์ จัดขึ้นในระหว่างวันที่ 25-29 พฤศจิกายน 2562 

วันที่เขียนข่าว : 26 พฤศจิกายน 2562
ที่มา : ประชาสัมพันธ์โรงเรียน