โรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม

พิธีรับมอบธงเจ้าภาพกีฬาริมกกเกมส์ ปี 2563
เรื่องโดย : นางสาวประภัสสร แบสิ่ว

    

นางยุพินภรณ์ วงศ์ชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม ได้รับมอบธงเจ้าภาพ การแข่งขันกีฬา-กรีฑา สหวิทยาเขตริมกกส์ "ริมกกเกมส์" ประจำปี 2563 ซึ่งโรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม จะได้เป็นเจ้าภาพในครั้งต่อไป

โดยกิจกรรมดังกล่าว ทางโรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม ก็ได้จัดขบวนเพื่อรับมองธงอย่างยิ่งใหญ่อลังการ มีทั้งขบวนธง ป้าย มาสคอตการแข่งขัน นางรำ นางไห การฟ้อนโปงลางของนักเรียน และการแสดงนาฎมวยไทย 

วันที่เขียนข่าว : 29 พฤศจิกายน 2562
ที่มา : ประชาสัมพันธ์โรงเรียน