โรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม

เวียงเชียงรุ้งมินิมาราธอน ครั้งที่ 2
เรื่องโดย : นางสาวประภัสสร แบสิ่ว

    

โรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคมคม ได้จัดกิจกรรมวิ่ง "เวียงเชียงรุ้งมินิมาราธอน ครั้งที่ 2" ขึ้น เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2563 โดยการร่วมมือ ร่วมแรงร่วมใจของชมรมศิษย์เก่า และหน่วยงานทุกภาคส่วนภายในอำเภอเวียงเชียงรุ้ง ซึ่งมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมมากกว่า 1,000 คน รายได้มอบให้ทางโรงเรียนเพื่อพัฒนาการจัดการศึกษาต่อไป

วันที่เขียนข่าว : 19 มกราคม 2563
ที่มา : ประชาสัมพันธ์โรงเรียน