โรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม

เวียงเชียงรุ้งมินิมาราธอน ครั้งที่ 2
เรื่องโดย : จิราภรณ์ บั้งเงิน

    

รูปภาพและความประทับใจ ของงานวิ่ง "เวียงเชียงรุ้งมินิมาราธอน ครั้งที่ 2" ที่จัดขึ้น ณ โรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2563 ที่ผ่านมา

วันที่เขียนข่าว : 20 มกราคม 2563
ที่มา : ประชาสัมพันธ์โรงเรียน