โรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม

เวียงเชียงรุ้งมินิมาราธอน ครั้งที่ 2
เรื่องโดย : นายนิวัฒน์ กองแสน

    

รูปภาพนักวิ่ง และผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรม "เวียงเชียงรุ้งมินิมาราธอน ครั้งที่ 2 " 

วันที่เขียนข่าว : 20 มกราคม 2563
ที่มา : ประชาสัมพันธ์โรงเรียน