โรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม

เปิดบ้านวิชาการ สร้างงาน สร้างอาชีพ
เรื่องโดย : จิราภรณ์ บั้งเงิน

    

กิจกรรมเปิดบ้านวิชาการของโรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม ประจำปีการศึกษา 2562 จัดขึ้นเมื่อวันที่ 24 มกราคม 2563 โดยกิจกรรมต่าง ๆ ในปีนี้ เน้นให้นักเรียนมีส่วนร่วม คิดเป็น ทำเป็น แก้ปัญหาเป็น เน้นงานอาชีพ มีการจัดแสดงผลงานของ 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

กิจกรรมเปิดบ้านของโรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคมในปีนี้ นายวรพงษ์ สันติวงค์ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยม เขต 36 ได้ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิด อีกทั้งยังได้เยี่ยมชมกิจกรรมต่าง ๆ ของนักเรียน โดยมีนางยุพินภรณ์ วงศ์ชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนเป็นผู้ให้การต้อนรับ

วันที่เขียนข่าว : 24 มกราคม 2563
ที่มา : ประชาสัมพันธ์โรงเรียน