โรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม

การประกาศเจตนารมย์และแสดงสัญลักษณ์ สภานักเรียนเรื่องโดย : จิราภรณ์ บั้งเงิน

    

http://gg.gg/ggxkd การประกาศเจตนารมย์และแสดงสัญลักษณ์ สภานักเรียนโรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม สพม.36

วันที่เขียนข่าว : 29 มกราคม 2563
ที่มา : ประชาสัมพันธ์โรงเรียน