โรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม

กิจกรรมค่ายวิชาการ ปี 59
เรื่องโดย : ครูสุรางค์ อุสาหะ

    

25 มกราคม 60 โรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม โดยกลุ่มงานวิชาการ ร่วมกับกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆ ได้จัดกิจกรรมค่ายวิชาการขึ้น เพื่อให้โอกาสนักเรียนได้เข้าร่วมถ่ายทอดความรู้ ประสบการณ์ที่ได้เคยเรียนมาแล้ว รวมถึงเป็นการแสดงผลงานนักเรียน นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมอื่นๆ ที่สร้างความสนุกสนานให้ความรู้กับนักเรียน

วันที่เขียนข่าว : 25 มกราคม 2560
ที่มา : กลุ่มงานวิชาการ