โรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม

เปิดบ้านวิชาการ ปี 2559(WRK Open House)
เรื่องโดย : ครูสุรางค์ อุสาหะ

    

31 มกราคม 60 โรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม มีการจัดกิจกรรมเปิดบ้านวิชาการขึ้น เพื่อแสดงผลงานของครูและนักเรียน มี ดร.ศิริพันธ์ ขวัญอ่อน  ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 เป็นประธานในพิธี มีนายอิสรภาพ จินาอิ ผู้อำนวยการโรงเรียนเวียงเชีียงรุ้งวิทยาคม กล่าวรายงานการจัดกิจกรรม

วันที่เขียนข่าว : 31 มกราคม 2560
ที่มา : กลุ่มงานวิชาการ