โรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม

กิจกรรมปัจฉิมนิเทศก์นักเรียน ม. 3-ม.6
เรื่องโดย : ครูจิราพร บั้งเงิน

    

หอประชุมโรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม นายอิสรภาพ จินาอิ ผู้อำนวยการโรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม เป็นประธานในพิธีประกาศยบัตรแก่นักเรียน ม.3 และ ม. 6 ที่จบการศึกษา ในปีการศึกษา 2559  และได้มอบเกียรติบัตรนักเรียนที่เรียนดีให้กับนักเรียนในด้านต่างๆ ร่วมถึงปัจฉิมนิเทศก์เพื่อให้ข้อคิด แนวทางในการดำเนินการศึกษาต่อแก่นักเรียนต่อไป ทั้งนี้มีคณะครูและนักเรียนโรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม ได้เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวโดยพร้อมเพรียงกัน

วันที่เขียนข่าว : 01 มีนาคม 2560
ที่มา : กลุ่มงานวิชาการ