โรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม

มอบเกีียรติบัตรแฟนพันธุ์แท้สังคมศึกษา
เรื่องโดย : ครูจิราพร บั้งเงิน

    

[กิจกรรมหน้าเสาธง] นายอิสรภาพ จินาอิ ผู้อำนวยการโรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม ได้มอบเกียรติบัตร แก่นักเรียน "แฟนพันธุ์แท้สังคมศึกษา" ที่ได้รับรางวัลจาการเข้าร่วมตอบปัญหาสังคมศึกษา จากกิจกรรมเปิดบ้าน(Open House) ณ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2560 เพื่อเป็นการให้ขวัญและกำลังแก่นักเรียนในการเล่าเรียนศึกษาต่อไป

วันที่เขียนข่าว : 15 กุมภาพันธ์ 2560
ที่มา : กลุ่มสาระสังคมศึกษา