โรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม

การรับสมัครนักเรียน ชั้น ม.1,ม.4 โรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม สพม.36
เรื่องโดย : ครูจิราภรณ์ บั้งเงิน

    

ภาพบรรยากาศในวันแรกของการเปิดรับสมัครนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ของโรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม สพม.36 เป็นไปด้วยความคึกคัก มีนักเรียนในเขตบริการของโรงเรียนให้ความสนใจมาสมัครกันอย่างหนาตา โดยโรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม จะเปิดรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อ ระหว่างวันที่ 27-30 มีนาคม 2560 และสอบคัดเลือก ในวันที่ 31 มีนาคม 2556

วันที่เขียนข่าว : 27 มีนาคม 2560
ที่มา : กลุ่มงานวิชาการ