โรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม

เวียงเชียงรุ้งวิทยาคมประเมินโครงการโรงเรียนปลอดบุหรี่
เรื่องโดย : ครูจิราพร

    ห้องประชุมศรีเชียงรุ้ง 1 วันที่ 17 พ.ค.60 นายอิสรภาพ จินาอิ พร้อมคณะครูกลุ่มงานกิจการนักเรียน ครูแกนนำ นักเรียนแกนนำโครงการโรงเรียนปลอดบุหรี่ ให้การต้อนรับ นายวุฒิชัย ใหม่วงศ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนเม็งรายมหาราช ประธานคณะกรรมการประเมินโครงการโรงเรียนปลอดบุหรี่ พร้อม นายกุศล มีปัญญา ผอ.โรงเรียนบ้านป่าซางเหนือ กรรมการประเมิน

ทั้งนี้นักเรียนแกนนำได้นำเสนอผลการดำเนินงานโครงการโรงเรียนปลอดบุหรี่ ที่มีองค์ประกอบ 7 ด้าน ดังนี้ 1.การกำหนดนโยบายโรงเรียนปลอดบุหรี่ 2. การมีระบบบริหารจัดการโรงเรียนปลอดบุหรี่ 3.
วันที่เขียนข่าว : 17 พฤษภาคม 2560
ที่มา : ประชาสัมพันธ์โรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม