โรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม

โรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคมประเมินโครงการโรงเรียนปลอดบุหรี่
เรื่องโดย : ครูจิราภรณ์ บั้งเงิน

    

โรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคมประเมินโครงการโรงเรียนปลอดบุหรี่ ประจำปีการศึกษา 2560

นายอิสรภาพ จินาอิ ผู้อำนวยการโรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม พร้อมด้วยคณะครูและนักเรียน ได้ให้การต้อนรับนายวุฒิชัย ใหม่วงค์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคม และนายกุศล มีปัญญา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านป่าซาง ในการรับการประเมินโครงการโรงเรียนปลอดบุหรี่ ประจำปีการศึกษา 2560 ณ ห้องประชุมศรีเชียงรุ้ง 1 โรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม

วันที่เขียนข่าว : 17 พฤษภาคม 2560
ที่มา : งานกิจการนักเรียน