โรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม

อัญเชิญพระพุทธบารมีศรีเวียงเชียงรุ้ง ประดิษฐาน ณ รร.เวียงเชียงรุ้งวิทยาคม
เรื่องโดย : ครูสมรตน วิริจินดา

    

นายอิสรภาพ จินาอิ ผู้อำนวยการโรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม พร้อมด้วยคณะครูบุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนทุกคน ได้ร่วมใจอัญเชิญพระพุทธบารมีศรีเวียงเชียงรุ้ง จากวัดศรีดอยเรือง เพื่อมาประดิษฐาน ณ โรงเรียนเวียงรุ้งวิทยาคม 

ซึ่งจะได้เป็นพระพุทธรูปประจำโรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคมต่อไป

วันที่เขียนข่าว : 09 มิถุนายน 2560
ที่มา : กลุ่มงานกิจการนักเรียน