โรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม

การตรวจเยี่ยมประเมินโครงการ ๑ สถานพินิจ ๑ สถานศึกษา
เรื่องโดย : นายเลอเกียรติ จันธิมา

    

โรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม โดยผู้อำนวยการโรงเรียน นายอิสรภาพ จินาอิ พร้อมด้วยคณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนทุกคน ได้ให้การต้อนรับคณะผู้ตรวจเยี่ยมประเมินโรงเรียนตามโครงการ ๑ สถานพินิจ ๑ สถานศึกษา จากสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (กพร.)

เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2560 โรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม สพม.36 ได้รับการตรวจเยี่ยมประเมินตามโครงการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพของสถานศึกษาและองค์กรเครือข่ายในชุมชนในการป้องกันการกระทำผิดของเยาวชน (โครงการ ๑ สถานพินิจ ๑ สถานศึกษา และ โครงการ ๑ สถานพินิจ ๗ สถานศึกษา) จากสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (กพร.) โดยความร่วมมือระหว่างโรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม และสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน จังหวัดเชียงราย

วันที่เขียนข่าว : 13 มิถุนายน 2560
ที่มา : กลุ่มงานกิจการนักเรียน