โรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม

“ทำดีเพื่อพ่อ สานต่อแก้ปัญหายาเสพติด” 26 มิถุ​นายน วันต่อต้านยาเสพติดโลก
เรื่องโดย : นายธีระศักดิ์ ลาภภพเพิ่มพูน

    

โรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม สพม.36 ร่วมกับเทศบาลตำบลบ้านเหล่า ได้จัดกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี 2560 ภายใต้กรอบแนวคิด "ทำดีเพื่อพ่อ สานต่อแก้ปัญหายาเสพติด" โดยมีนายอิสภาพ จินาอิ ผู้อำนวยการโรงเรียนเวียงเชียงรุ้ง คณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนทุกคน เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวโดยพร้อมเพรียงกัน

วันต่อต้านยาเสพติดโลก ตรงกับวันที่ 26 มิถุนายน ทุกปี และในปีนี้โรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม ได้จัดกิจกรรมดังกล่าวร่วมกับเทศบาลตำบลบ้านเหล่า โดยมีนายทองคำ ยาปะโลหิต นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลบ้านเหล่า ได้กล่าวรายงาน ต่อ นายอนันต์ สมุทรารินทร์ นายอำเภอเวียงเชียงรุ้ง ซึ่งกิจกรรมที่ได้จัดขึ้นนี้ประกอบไปด้วย การยื่นหนังสือต่อนายอำเภอเวียงเชียงรุ้ง ของสภานักเรียน การกล่าวปฏิญาณตนซึ่งกล่าวนำโดยนายอำเภอเวียงเชียงรุ้ง การกล่าวปฏิญาณตนของนักเรียน ขบวนเดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด การแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด

วันที่เขียนข่าว : 26 มิถุนายน 2560
ที่มา : กลุ่มงานกิจการนักเรียน