โรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม

กิจกรรมแห่เทียนและถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2560
เรื่องโดย : นายสมรตน วิริจินดา

    

เมื่อวันศุกร์ ที่ 7 กรกฎาคม 2560 ที่ผ่านมา นายสิงห์ชัย พันธ์ประยูร รองผู้อำนวยการโรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม คณะครูบุคลากรทางการศึกษา นักศึกษาฝึกประสบการณวิชาชีพ และนักเรียนทุกคน ได้เข้าร่วมกิจกรรมการแห่เทียนพรรษา ประจำปีการศึกษา 2560 ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวนี้ได้จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี

กิจกรรมการแห่เทียนและถวายเทียน ในวันเข้าพรรษานั้น โรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคมได้จัดต่อเนื่องเป็นประจำในทุก ๆ ปี เพื่อเป็นการสืบทอดพระพุทธศาสนาและสืบสานวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามให้คงอยู่ต่อไป ณ วัดศรีดอยเรือง ต.ทุ่งก่อ อ.เวียงเชียงรุ้ง จ.เชียงราย

วันที่เขียนข่าว : 10 กรกฎาคม 2560
ที่มา : งานสืบสานวัฒนธรรมประเพณี