โรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม

กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2560
เรื่องโดย : ครูกานต์รวี จันธิมา

    

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม ได้จัดกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2560 ขึ้น เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2560 โดยมีคุณครูเจต เพชราเวช หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการ ได้ให้เกียรติเป็นประธานและกล่าวเปิดงาน โดยมีคุณครูกานต์รวี จันธิมา หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ กล่าวรายงานต่อประธานในพิธี

โรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม ได้มีการจัดกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ต่อเนื่องในทุก ๆ ปีการศึกษา และในปีนี้ก็เช่นเดียวกัน ก็ได้มีการจัดกิจกรรมอย่างหลากหลาย เพื่อให้นักเรียนได้มีส่วนร่วม อาทิเช่น กิจกรรม Science Show, กิจกรรมตอบปัญหาวิทยาศาสตร์, นิทรรศการการทดลองทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนระดับชั้น ม.4 และ ม.5.1, กิจกรรมการแข่งขันจรวดขวดน้ำ, กิจกรรมการทดลองเกี่ยวกับฟิสิกส์ โดยจัดขึ้น ณ หอประชุมโรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม สพม.36

วันที่เขียนข่าว : 17 สิงหาคม 2560
ที่มา : กลุ่มสาระฯ วิทยาศาสตร์