โรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม

นักเรียน วรค. ร่วมกิจกรรมตามโครงการ "ละอ่อนเมือง อนุรักษ์ขนมเมือง"
เรื่องโดย : ครูเลอเกียรติ จันธิมา

    

นักเรียนระดับชั้น ม.3 และ ม.4 เข้าร่วมอบรมตามโครงการ "ละอ่อนเมือง อนุรักษ์ขนมเมือง" โดยวิทยากรจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย โดยความร่วมมือระหว่างโรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิยาคม สพม.36 กับกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย

นายอิสรภาพ จินาอิ ผู้อำนวยการโรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม และนายเกียรติคุณ  จันแก่น ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ได้ให้เกียรติร่วมกิจกรรม ซึ่งกิจกรรมนี้ประกอบไปด้วย 5 ฐาน 1.ข้าวต้มหัวหงอก 2.ขนมเกลือ 3.ขนมจ๊อก(ขนมเทียน) 4.ขนมแตงไทย 5.ข้ามต้มมัด ซึ่งได้รับความอนุเคราะห์จากวิทยากรปราชญ์ชาวบ้าน ผู้ที่มีความชำนาญ เชี่ยวชาญในการทำขนมทั้ง 5 ชนิด ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวได้รับความสนใจจากนักเรียนเป็นอย่างมาก 

วันที่เขียนข่าว : 23 สิงหาคม 2560
ที่มา : งานกิจการนักเรียน