โรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม

บรรยายพิเศษเรื่องอาเซียนศึกษา โดย "อาจารย์สมฤทธิ์ ลือชัย"
เรื่องโดย : นายสมรตน วิริจินดา

    

โรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม สพม.36 ได้จัดให้มีกิจกรรมการบรรยายพิเศษเรื่องอาเซียนศึกษา "โดยอาจารย์สมฤทธิ์ ลือชัย" นักวิชาการอิสระด้านประวัติศาสตร์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้และพระพุทธศาสนา

นายอิสรภาพ จินาอิ ผู้อำนวยการโรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม ได้จัดให้มีกิจกรรมของศูนย์อาเซียนศึกษา กลุ่มสาระสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม คือการได้รับเกียรติจากอาจารย์สมฤทธิ์ ลือชัย นักวิชาการอิสระด้านประวัติศาสตร์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้และพระพุทธศาสนา ในการบรรยายพิเศษในหัวข้อ "อาเซียนศึกษา" ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวมีนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-5 เข้าร่วมกิจกรรม เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2560 ณ ห้องประชุมศรีเชียงรุ้ง 1 โรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม

วันที่เขียนข่าว : 12 กันยายน 2560
ที่มา : หัวหน้ากลุ่มสาระฯ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม