โรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม

การเข้าร่วมการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคเหนือ ครั้งที่ 67 จังหวัดกำแพงเพชร
เรื่องโดย : นางสาวสุรางค์ อุสาหะ

    

โรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม โดยการนำทีมของท่านผู้อำนวยการอิสรภาพ จินาอิ และ รองผู้อำนวยการสิงห์ชัย พันธ์ประยูร ได้เป็นตัวแทนของโรงเรียนมัธยมกลุ่มย่อยที่ 1 ระดับภาค เข้าร่วมการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคเหนือ ครั้งที่ 67 จังหวัดกำแพงเพชร 

โดยได้เป็นตัวแทนทั้งสิ้น 5 รายการ ได้แก่ 1. การแข่งขันคีตะมวยไทย 2.การแข่งขันการอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA  3.การแข่งขันการขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภท หญิง ม.1-2 4.การแข่งขันการขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภท ชาย ม.4-6 5.การแข่งขันการภาพภาพด้วยโปรแกรม Paint 

ซึ่งผลการแข่งขัน โรงเรียนเวียงเชียงรุ้งได้จำนวนเหรียญทั้งสิ้น 3 เหรียญทอง และ 2 เหรียญเงิน

วันที่เขียนข่าว : 19 ธันวาคม 2560
ที่มา : กลุ่มงานวิชาการ