โรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม

การแข่งขันกีฬาสีภายในโรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม ประจำปีการศึกษา 2560
เรื่องโดย : นางสาวฉันทรีย์ สวามิวัศดุ์

    

โรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 ได้จัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาสีภายใน ประจำปีการศึกษา 2560 ขึ้น ระหว่างวันที่ 26-27 ธันวาคม 2560

กิจกรรมการแข่งขันกีฬาสีภายในดังกล่าวนั้น ได้จัดให้มีขึ้นเป็นประจำทุกปี และในปีการศึกษานี้ก็ได้จัดให้มีการแข่งขันกีฬาทั้งประเภทลู่ และประเภทลานทั้งหมดหลายชนิดด้วยกัน กิจกรรมที่จัดขึ้นนี้ก็เพื่อสร้างความสามัคคีในหมู่คณะ ช่วยให้นักเรียนมีความรับผิดชอบ และสามารถแบ่งหน้าที่กันภายในหมู่สี และการมีส่วนร่วม รวมไปถึงเพื่อให้นักเรียนหันมาเล่นกีฬา ออกกำลังและ เพื่อคัดเลือกตัวแทนนักกีฬาไปแข่งขันในระดับสูงต่อไป

วันที่เขียนข่าว : 26 ธันวาคม 2560
ที่มา : กลุ่มสาระฯ สุขศึกษาและพลศึกษา