โรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม

ส่งความสุข ด้วยของขวัญของรางวัลให้นักเรียน วรค. 2561
เรื่องโดย : นายเลอเกียรติ จันธิมา

    

โรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม ได้มีการจับสลากของขวัญของรางวัลให้กับนักเรียนทุกคน จำนวนทั้งสิ้นมากกว่า 100 ชิ้น โดยได้รับความอนุเคราะห์ของรางวัลทั้งหมดจากผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา แม่ค้า นักการภารโรงและร้านค้าในเขตบริการ

ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวนี้ได้จัดขึ้นเป็นประจำในทุก ๆ ปี เพื่อเป็นการส่งความสุขคืนให้กับนักเรียนที่น่ารักทุกคนของโรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม โดยทางทีมงานผู้จัดกิจกรรมก็คือกลุ่มงานกิจการนักเรียน สภานักเรียน ก็ต้องขอแสดงความดีใจกับนักเรียนผู้โชคดีที่ได้รางวัลทุกคน แต่ก็ขอแสดงความเสียใจกับนักเรียนที่จับไม่ได้ของรางวัล ซึ่งปีหน้ากิจกรรมดังกล่าวนี้ก็จะได้จัดขึ้นอีกครั้ง 

วันที่เขียนข่าว : 29 ธันวาคม 2560
ที่มา : กลุ่มงานกิจการนักเรียน